Friday, December 2, 2011

My Personal Farmville

For years now I have been resisting the somewhat minuscule urge to play Farmville, Cityville or any of the other litany of ...ville games that have been all the rage on Facebook.

Enter BattleNations. I thought that this was a somewhat innocent game on the iPad. It was free. The description was somewhat innocuous: Take command of the elite Imperial Army as you expand and secure the empire. Gather precious resources and build a thriving nation to power your machine of war. Train your troops and battle the attacking rebel forces for dominance of the land. 


I had the day off...

Excuse me for a second while defend against an attack...

So like I was saying: I had the day off, and I was a little bored, so I downloaded the game to my iPad and began to play. It was easy enough, and it chewed up some time until my girlfriend got off of work, so I was happy. Little did I know...

Sorry, I have to go harvest and plant some crops...

Anyway: Little did I know that building an army encampment could be so addicting. I had to periodically build housing for my troops, plant and harvest crops, build resource foundries and of course battle off attackers. Hours, or maybe even minutes later I was hooked. The next thing I knew, it was two days later and I find myself waking up and completing missions, harvesting crops and building more infrastructure.

So if you have an iPhone and you need to waste a little more time, give it a try. And if you do hit me up, my gamertag is kengaylord.

1 comment:

 1. diệt hai thế lực nhị lưu thì số người chết đó không đáng kể.

  Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thác Ni tư đã mang một nghìn nhân mã biến thành một nghìn năm trăm người, một số người mới gia nhập đã trở thành nhân mã nòng cốt.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  Ngày thứ nay, thác Ni tư dẫn theo một trăm người quay trở về đại bản doanh, bàn chuyện với bọn người Đổng Đại Ngưu, Khang Minh và Trần Bưu.

  Mà Nhạc Thành hiện tại tu luyện đã đến ngày thứ sáu, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình lúc này cũng đã đồng thời xuất quan, hai người đều đã đột phá tới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, đây toàn bộ là nhờ thiên phú mà đột phá mà thành, tốc độ này khiên cho Nhạc Thành cũng kinh ngạc.

  Nhạc Thành cũng tính toán nếu rảnh rỗi sẽ luyện chế đan dược cho hai người, tốt xấu gì thì hiện tại mọi người cũng là người cùng một nhà, ở lâu Nhạc Thành cũng rất yên tâm với hai nàng, tin rằng với sự phù trợ của đan dược, thực lực của hai nàng sẽ tăng nhanh hơn nhiều.

  Ngày thứ tám, Nhạc Kiều cùng với Tô Hân Nhi đã xuất quan, hai nàng đã đạt tới tu vi bát tinh đấu vương, đặc biệt là Nhạc Kiều, nàng chưa từng nghĩ rằng thực

  ReplyDelete